Dorim Price funksiyalaridan foydalanaman. Oldin, buyurtma berish uchun distribyutorlga telefon qilish kerak edi. Endi ancha oddiy va asosiy funksiyalar bepul ishlaydi.